Brainstorm – Nuoruuden aivomyrskyn voima ja merkitys

Olin kuullut tästä Daniel Siegelin kirjasta niin paljon positiivista palautetta, että päätin etsiä kirjan käsiini. Osasyynä kiinnostukseeni oli, että oma luokkani on nyt kuudennella ja uskoin, että tästä kirjasta on hyötyä sekä minulle että heille. Itse asiassa kirja on tarkoitettu myös nuorille itselleen. Tämän vuoksi asiat on selitetty selkeästi ja perinpohjin. Haluan jakaa teidän kanssanne muutaman kirjan kiinnostavan pointin.

Kirja on jaettu neljään osaan: Nuoruuden ydin, Aivot, Kiintymyssuhteet sekä Läsnäolo muutosten ja haasteiden keskellä. Ensimmäisessä osassa kerrotaan perusasioita nuoruudesta ja pohditaan sitä, miksi nuoret käyttäytyvät tavalla, joka monesti näyttäytyy meille haastavana. Nuoren mieli kuohuu, ei hormonien, vaan aivojen muutoksen vuoksi. Meidän tehtävämme aikuisina on tukea nuoria tässä muutoksessa. Muutokset ovat välttämättömiä, koska ilman niitä nuori ei ikinä itsenäistyisi ja hänen ajattelunsa, tunteensa, vuorovaikutustaidot ja kykynsä tehdä ei kehittyisi tarvittavalla tavalla.

Seuraavassa Top 5 itseäni liikuttaneista pointeista:

Pointti 1: Nuoren mielelle on ominaista, että hän…

…hakee elämyksiä. Parhaimmillaan tämä saa luovuuden ja uteliaisuuden kukoistamaan. Pahimmillaan on kyse riskien vähättelystä.
…on hyvin sosiaalinen, mikä saattaa altistaa riskikäyttäytymiselle tai toisaalta vahvistaa suhteita ikätovereihin.
…on tunteikas. Voimakkaat tunteet joko tuo lisäväriä elämään tai johtavat impulsiiviseen, reaktiiviseen käytökseen.
…on luova ja hänen tajuntansa avartuu. Käsitteellinen ajattelu ja päättelykyky kehittyvät ja hän keksii uusia ideoita ja toimintatapoja. Tämä voi olla totta sekä hyvässä että pahassa.

Toki asiat eivät ole näin mustavalkoisia ja suurin osa nuorista sijoittuu näiden ääripäiden välille. Aikuisen tehtävä on tukea nuorta tässä elämänvaiheessa. Tämä onnistuu erityisesti silloin, kun nuori kokee “tulevansa tunnetuksi”. Tällöin vastapuoli kokee toisen tunteet.

Pointti 2: Miksi nuoret toimivat monesti ajattelemattomasti, vaikka tietävät kyllä seuraukset? Selitystä haetaan muun muassa dopamiinia käyttävien hermoverkkojen aktivoitumisesta. Nuorilla dopamiinin perusmäärä on pienempi, mutta sitä vapautuu enemmän. Eli taso on alhainen, mutta piikit korkeita.

Tämä johtaa lisääntyneeseen mielihyvän tavoitteluun. Tämä taas näkyy usein impulsiivisuutena, riskikäyttäytymisenä, alttiutena riippuvuuksille sekä ylirationaalisena ajatteluna. Viimeisin tarkoittaa sitä, että ajattelu on erittäin kirjaimellista ja lyhytnäköistä. Ei hahmoteta välttämättä laajempaa asiayhteyttä.

Pointti 3: Nuoret kokevat ilmeettömät kasvot vihamielisinä. Hyvä syy ottaa tietoinen hymy huulille 🙂 Testasin tätä yläkoulun käytävällä. Lyhyen tutkimuksen perusteella sain vastauksen tervehdykseeni paljon useammin, kun hymyilin vastaantulijalle. Siis sikäli mikäli hän katsoi minua silmiin. 

Pointti 4: Aivot muuttuvat nuoruudessa kahdella tavalla. Ensinnäkin synapsien määrä pienenee, eli aivosolujen väliset ylimääräiset yhteydet karsiutuvat. Toisaalta muodostuu myeliinituppeja, minkä seurauksena hermoradat toimivat nopeammin, hallitummin ja tehokkaammin. Kokemukset vaikuttavat siihen, mitkä hermoradat karsiutuvat. Se, mihin keskitytään, vahvistuu. Tämän vuoksi on todella tärkeää, että nuorella on ympärillään aikuisia, joiden kanssa hän pystyy jakamaan ajatuksiaan turvallisesti.

Pointti 5: Kirjassa on esitelty huippukiinnostava ja selkeä aivojen käsimalli, jonka selityksen voit katsoa täältä.

Kirjasta Brainstorm (Siegel, Basam Books 2014)

Kirjassa Siegel esittelee oman mielitajumenetelmänsä, joka auttaa aivojen eheytymisessä. Mielitajussa on kysymys taidosta nähdä tai tuntea mieli. Se koostuu kolmesta eri perustaidoista: empatiasta, itsetuntemuksesta ja eheyttämisestä. Kirjassa on paljon menetelmään liittyviä harjoitteita. Minusta ne ovat samantyyppisiä kuin mindfulness-harjoitteet.

Suosittelen todellakin kirjaa kaikille – nuorille ja nuorten kanssa työskenteleville tai asuville – hyvin lämpimästi. Yksi kirjan hyvä puoli on, että siinä toistetaan asioita moneen otteeseen.

Kirja on ikävä kyllä loppuunmyyty. Hyvällä tuurilla voit löytää sen jonkun antikvariaatin hyllystä. Kannattaa kokeilla myös kirjastoja. Tässä linkki videoon, jossa Siegel selittää kirjansa pääperiaatteet. Video löytyy myös nimellä The Power and the Purpose of the Teenage Brain. Videota ei ole tekstitetty suomeksi.

Shopping Cart
Scroll to Top