fbpx

Harjoitteita

Tässä sinulle lahjaksi erilaisia tiedostamisen harjoittamiseen kehitettyjä harjoitteita.

Ajatusten tarkkailu (10 min): miten olla takertumatta ajatuksiin

Hankalan tunteen kohtaaminen (15 min): hankalan tunteen kohtaaminen ja sen käsittely

Hengityksen ja kehon tiedostaminen(10 min)

Hengityksen tarkkailun meditaatio (15 min): perusmeditaatio tarkkaavaisuuden harjoittamiseen

Hengityksen tarkkailun meditaatio pitkä versio (25 min)

Hengityksen laskeminen (5 min)

Itsemyötätuntoharjoitus (15 min): kohtaamme omaa kärsimystämme ystävällisyydellä ja lempeydellä, mukailtu itsemyötätuntotutkija Kristin Neffin harjoituksesta

Juhlat elämäsi lopussa -reflektioharjoitus (12 min) Harjoituksessa reflektoidaan omaan elämän loppupuolella olevia juhlia. Olet elänyt elämäsi sinulle tärkeimpien arvojen mukaan. On juhlapuheiden aika. Mitä hyviä asioita sinusta välittävät ihmiset kertovat puheissaan muille osallistujille. Kyseessä on arvojen reflektointi.

Kehon skannaus (19 min): maaten tehtävä harjoitus

Kiitollisuus ja itsemyötätunto (16 min)

Kiitollisuusharjoitus (11 min): mielen suuntaaminen asioihin, joista olemme kiitollisia

Kolmen minuutin hengitysharjoitus: helppo arjen työkalu, jossa skannataan mieltä ja kehoa

Kolmen minuutin hengitysharjoitus videona:

Perusmeditaatio.

RAIN-meditaatio (16 min) haastavien tunteiden käsittelyyn. Tunteiden huomaaminen (R), salliminen (A), tutkiminen (I) ja itsestä huolehtiminen (N)

RAIN-meditaation pitkä versio (25 min)

Rakastavan ystävällisyyden meditaatio (32 min). Pidempi meditaatio ystävällisen ja rakastavan asenteen kehittämiseen itseä ja muita kohtaan.

Sydämen neljä perustarvetta (12 min): itsemyötätunto-, kiitollisuus- ja hyväksymisharjoitus neljässä vaiheessa (alkuperäinen meditaatio “Four Basic Needs of the Heart (c) Vimalasara Mason-John)

Tietoinen liike (16 min)

Turvallinen paikka (15 min). Reflektioharjoitus, jossa tuomme mieleen turvallisen paikan.

Tyyneyttä, rohkeutta, viisautta (22 min): perinteinen viisivaiheinen rakastavan ystävällisyyden meditaatio, jossa toivotetaan tällä kertaa tyyneyttä, rohkeutta ja viisautta

Ystävällinen hengitys (15 min): itsemyötätuntoharjoitus, mukailtu itsemyötätuntotutkija Kristin Neffin harjoituksesta