Aikuisille

Perusmeditaatio.

Videon kuvaaja: Janne Pappila

UUDET MEDITAATIOT

RAIN-meditaatio (16 min) haastavien tunteiden käsittelyyn. Tunteiden huomaaminen (R), salliminen (A), tutkiminen (I) ja itsestä huolehtiminen (N)

RAIN-meditaation pitkä versio (25 min)

Rakastavan ystävällisyyden meditaatio (32 min). Pidempi meditaatio ystävällisen ja rakastavan asenteen kehittämiseen itseä ja muita kohtaan.

Hengityksen tarkkailun meditaatio (15 min). Perusmeditaatio tarkkaavaisuuden harjoittamiseen

Hengityksen tarkkailun meditaatio pitkä versio (25 min)

MUUT MEDITAATIOT

Ajatusten tarkkailu (10 min): miten olla takertumatta ajatuksiin

Hankalan tunteen kohtaaminen (15 min): hankalan tunteen kohtaaminen ja sen käsittely

Hengityksen ja kehon tiedostaminen(10 min)

Hengityksen laskeminen (5 min)

Itsemyötätuntoharjoitus (15 min): kohtaamme omaa kärsimystämme ystävällisyydellä ja lempeydellä, mukailtu itsemyötätuntotutkija Kristin Neffin harjoituksesta

Kehon skannaus (19 min): maaten tehtävä harjoitus

Kolmen minuutin hengitysharjoitus: helppo arjen työkalu, jossa skannataan mieltä ja kehoa

Kiitollisuusharjoitus (11 min): mielen suuntaaminen asioihin, joista olemme kiitollisia

Sydämen neljä perustarvetta (12 min): itsemyötätunto-, kiitollisuus- ja hyväksymisharjoitus neljässä vaiheessa (alkuperäinen meditaatio “Four Basic Needs of the Heart (c) Vimalasara Mason-John)

Tietoinen liike (16 min)

Tyyneyttä, rohkeutta, viisautta (22 min): perinteinen viisivaiheinen rakastavan ystävällisyyden meditaatio, jossa toivotetaan tällä kertaa tyyneyttä, rohkeutta ja viisautta

Ystävällinen hengitys (15 min): itsemyötätuntoharjoitus, mukailtu itsemyötätuntotutkija Kristin Neffin harjoituksesta